Incoterms® 2020

Incoterms® noteikumi nosaka starptautiskajā tirdzniecības sistēmā iesaistīto pircēju un pārdevēju pienākumus. Tie ir autoritatīvi noteikumi, saskaņā ar kuriem nosaka izmaksu un risku sadalījumu starp pusēm. Incoterms® noteikumus regulāri iekļauj preču pārdošanas līgumos visā pasaulē, un tie tirdzniecībā jau ir kļuvuši par plaši lietotu jēdzienu.

Starptautiskā Tirdzniecības palāta (ICC) ir publicējusi Incoterms® 2020 noteikumus, kas nosaka, kā izmantojami 11 Incoterms® tirdzniecības termini. 

 

 

Tajos ir ņemtas vērā jaunākās izmaiņas komercpraksē, un noteikumi ir atjaunināti, padarot tos saprotamākus un vieglāk lietojamus.

Jaunie noteikumi stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī. Sākot ar minēto datumu, visos pārdošanas līgumos ir jāatsaucas uz šo jaunāko versiju.

Atšķirības starp Incoterms® 2010 un Incoterms® 2020

  • Incoterms® FCA (Free Carrier) noteikumā tagad ir paredzēta papildu iespēja pirms preču iekraušanas kuģī konosamentā izdarīt iekrāvuma atzīmi.
  • Visas izmaksas tagad ir norādītas katra Incoterms® noteikuma A9/B9 punktā.
  • CIP ietvaros ir vajadzīga vismaz tāda apdrošināšana, kuras segums atbilst Londonas apdrošinātāju institūta Kravu apdrošināšanas noteikumu (Institute Cargo Clauses) A iedaļai (visi riski ar noteiktiem izņēmumiem).
  • CIF ietvaros ir vajadzīga vismaz tāda apdrošināšana, kuras segums atbilst Londonas apdrošinātāju institūta Kravu apdrošināšanas noteikumu C iedaļai (vairāki uzskaitīti riski ar noteiktiem izņēmumiem).
  • Incoterms® noteikumos FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) un DDP (Delivered Duty Paid) tagad tiek ņemts vērā, ka preces var tikt pārvadātas bez trešo pušu pārvadātāju iesaistes, izmantojot savus transportlīdzekļus.
  • DAT (Delivered at Terminal) noteikums ir nomainīts ar DPU (Delivered at Place Unloaded) noteikumu, lai skaidrāk noteiktu, ka galamērķis var būt jebkura vieta, ne tikai “terminālis”.
  • Tagad Incoterms® 2020 noteikumos atbildība par prasību izpildi drošības jomā un papildu izdevumiem ir skaidri nodota pārdevējam.


Noderīga informācija

Incoterms® noteikumi nav pārdošanas līgums, bet gan tā daļa. To izmantošanā būtu jāievēro šāda struktūra:

“[Izvēlētais Incoterm® noteikums] [Norādītā osta, vieta vai punkts] Incoterms® 2020”

Piemērs: “CIF Šanhaja Incoterms® 2020” vai “DAP 10 Downing Street, Londona, Lielbritānija Incoterms® 2020”.

Ja nav norādīts Incoterms® gads, ievēro šādu principu: 
līdz 2019. gada 31. decembrim piemēro Incoterms® 2010;
sākot ar 2020. gada 1. janvāri, piemēro Incoterms® 2020. 

If Ja ir norādīts cits gads, piemēram, Incoterms® 1980, piemēro attiecīgos noteikumus.


Vai vēlaties runāt ar kādu no mūsu ekspertiem?

Piezīme. Sīkāku skaidrojumu skatiet Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) publikācijā “INCOTERMS® 2020” ICC tīmekļa vietnē. Šis dokuments mūsu klientiem ir nodrošināts tikai informatīvā nolūkā. Pilnīgu un sīku aprakstu par visām tiesībām un atbildību, kas izriet no iepriekš minēto Incoterms® noteikumu izmantošanas, skatiet ICC oficiālajā tekstā (https://iccwbo.org).