KN Login nodrošina integrētu pārskatāmību attiecībā uz visiem pārvadātājiem, sniedzot jums iespēju efektīvāk izsekot un pārvaldīt jūsu sūtījumus. Tas ļauj jums pildīt ražošanas un izpildes saistības – tādējādi nodrošinot lielāku atsaucību un efektivitāti.

Piegādātāju, klientu un partneru skaitam pieaugot, arvien būtiskāka kļūst pārskatāmība visā pārvadājumu procesā. KN Login ir logs, kas nodrošina jums visaptverošu skatu uz jūsu piegādes ķēdi. Tā sinhronizē datus ar jūsu preču kustību un sniedz jums pilnīgu pārredzamību attiecībā uz visiem transporta veidiem, vietām, partneriem un procesiem. Tas ļauj jums efektīvi pārvaldīt loģistikas darbības - un arī mazināt izmaksas un riskus.

KN Login sistēma nodrošina lielisku piegādes ķēdes pārredzamību un pārvaldības risinājumus, kas spēj būtiski uzlabot jūsu produktivitāti un efektivitāti. Tā sniedz jums iespēju gūt plašu un visaptverošu skatījumu, iekļaujot visus kustībā esošos jūsu preču krājumus, kā arī piegādes ķēdes dažādās valstīs un nozarēs.

Augstas papildvērtības pakalpojumi

Jauna līmeņa starptautiska pārredzamība jūsu piegādes ķēdei

  • Visa pārvadājumu procesa pārredzamība reāllaikā
  • Piegādes procesu pilnīga pārskata iespējas
  • Kustībā esošo preču krājumu kontrole, pamatojoties uz procesa posmiem
  • Vienkāršota lietotāja saskarne
  • Meklēšanas iespēja, atzīmējot izņēmumus
  • Jūsu preču kustībai atbilstoša reāllaika informācija attiecībā uz visiem pārvadātājiem un transporta veidiem
  • Tūlītēja atrašanās vietas noteikšana sūtījumiem un precēm piegādes ķēdē