Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Kā atrast pareizo HS vai HTS kodu

Izprotiet Harmonizētās sistēmas sarežģītību, izmantojot šo noderīgo ceļvedi.

Lai Jūsu sūtījums nonāktu pie klienta, tam ir jāšķērso valstu robežas. Tas var būt sarežģīts process, jo ietver dokumentu kārtošanu un juridiskās deklarācijas. Lai nodrošinātu, ka process noris raiti, pareiza produktu tarifa klasificēšana kļūst par būtiski svarīgu muitas darbību sastāvdaļu. Šajā ceļvedī mēs izskaidrojam muitas klasifikācijas sistēmas pamatus, lai Jūs varētu labāk izprast šo svarīgo procesu. 

Kas ir Harmonizētā sistēma un kāpēc tā ir svarīga?

Harmonizēto sistēmu (HS) izstrādāja Pasaules Muitas organizācija kā daudzfunkcionālu starptautisku produktu klasifikāciju, kurā aprakstīti visi produkti, kurus var tirgot starptautiskā mērogā. Lai preces veiksmīgi šķērsotu valstu robežas, ir jādeklarē pareizs HS kods (zināms arī kā HTS kods). Pēc šī koda nosaka piemērojamos nodokļus un ievedmuitu, kas jāmaksā par preci. 

Kā tas darbojas?

HS kodu sistēmā vietējo valstu klasifikācijas pamatā tiek izmantots starptautiski lietots 6 ciparu skaitlis. HS sastāv no 5300 izstrādājumu vai produktu aprakstiem, kas norādīti kā pozīcijas un apakšpozīcijas. Teorētiski visām valstīm, kas izmanto HS līgumu, noteikts produkts jāklasificē ar vienu un to pašu HS sadaļu, nodaļu, pozīciju un apakšpozīciju, kaut arī praksē var rasties konflikti. 

Diemžēl ne visas valstis izmanto vienas un tās pašas HS versijas vai piemēro noteikumus identiski. Šī nenoteiktība, kā arī pieaugošā produktu sarežģītība, vēsturiski lēmumi un zināšanu trūkums par konkrētā produkta tehniskajiem aspektiem kopā rada sarežģītus, nekonsekventus un riskantus klasifikācijas noteikumus, kuros var būt grūti orientēties. 

Kurš ir atbildīgs par preču klasifikāciju?

Kā preču importētājs vai eksportētājs Jūs esat juridiski atbildīgs par pareizu nosūtāmās preces klasifikāciju. Tad Kuehne+Nagel, rīkojoties Jūsu vārdā, pareizi paziņo šo klasifikāciju muitai.

Kāpēc HS klasifikācija ir tāda riska zona?

HS klasifikācija ir riskanta, ja klasificējat nepareizi, jo Jūs, iespējams, maksājat nepareizu muitas nodevu un arī nepareizu nodokli par savām precēm. Tādā gadījumā būs nepieciešams muitas nodevu vai nodokļu rēķins ar atpakaļejošu spēku par visu nepareizi klasificēto preču atmaksu. Tas var novest pie ievērojamiem sodiem un soda naudām un pat izraisīt Jūsu preču konfiskāciju vai iznīcināšanu.  

Nepareiza klasifikācija var novest arī pie muitas nodevas un nodokļu pārmaksas, kas ietekmē Jūsu uzņēmuma naudas plūsmu. Ir iespējams iesniegt prasību ar atpakaļejošu spēku par pārmaksātajiem nodokļiem, taču Jums jāspēj pilnībā pamatot argumentus par šādām atpakaļejošām izmaiņām un prasību.

Tarifu klasifikācija ir specializēta prasme, kam nepieciešama plaša zināšanu bāze un pieredze. Nav garantēts, ka visiem importētājiem vai eksportētājiem ir šādas speciālās zināšanas. Uzņēmumā Kuehne+Nagel mēs piegādājam preces jau vairāk nekā 125 gadus.  Pareiza preču deklarēšana muitas aģentūrās ir galvenais mūsu pakalpojumu elements. Mūsu muitas un tirdzniecības atbilstības nodrošināšanas komandas visā pasaulē ir HS klasifikācijas eksperti un ir gatavi Jūs atbalstīt ar padomu, kā vislabāk klasificēt savus produktus.  

Kur Kuehne+Nagel var Jums palīdzēt?

Mūsu muitas un tirdzniecības atbilstības nodrošināšanas darbinieki ir informēti par visiem muitas darbības aspektiem, un viņiem ir jāspēj parādīt profesionālo kompetenci šajās jomās, atbalstot atzīto uzņēmēju (AEO) atļaujas.

Mēs varam noteikt, kur var būt risks Jūsu klasifikācijā un optimizēt klasifikāciju, izmantojot pieejamās priekšrocības, piemēram, likumīgu pārklasificēšanu un samazinātas muitas nodevu likmes, un nodevu atlikšanu. Lai uzzinātu vairāk par mūsu HS klasifikācijas konsultatīvajiem pakalpojumiem un plašo muitas un tirdzniecības pakalpojumu klāstu, lūdzu, sazinieties ar mums.


Bieži uzdotie jautājumi

Ne visus produktus ir viegli klasificēt. Daži izstrādājumi ir vienkārši aprakstāmi, un šādus produktus var meklēt vietējās valsts tarifu rādītājā, kas bieži ir pieejams tiešsaistē. Vienmēr izlasiet tarifā redzamās piezīmes. Tās var īpaši iekļaut vai izslēgt noteiktus izstrādājumus un sniegt citas norādes.

Ja produktu ir grūtāk kategorizēt vai to nevar atrast rādītājā, tad jāņem vērā tā forma un funkcija. Tas var būt sarežģīti un Jums jāņem vērā interpretācijas vispārīgie noteikumi jeb “GRI”. 

Ja produkta klasificēšanai ir jāizmanto GRI, tad šajā posmā Jums, iespējams, ir nepieciešams speciālista padoms.

HS sistēmu veido 21 iedaļa, un preces iedala kādā no tām, bet pēc tam turpina klasificēt pēc nodaļas, pozīcijas un apakšpozīcijas. Piemēram, vīriešu kokvilnas T krekli tiek klasificēti šādi: 

  • HS iedaļa: XI iedaļa: Tekstils un tekstilizstrādājumi
  • HS nodaļa: 62. nodaļa Apģērba gabali un apģērba piederumi, kas nav adīti vai tamborēti
  • HS pozīcija: 6205. pozīcija: Vīriešu vai zēnu krekli
  • HS apakšpozīcija: 620520. apakšpozīcija: kokvilnas

HS klasifikāciju visā pasaulē valdības un muitas aģentūras arī izmanto, uzraugot kontrolējamās preces, papildu nodokļus, piemērojot izcelsmes noteikumus, tirdzniecības politikas un tirdzniecības statistikas, kvotu kontroli un cenu uzraudzību; kā arī analīzei, drošības kontrolei, risku profilēšanai un tamlīdzīgam lietojumam.

Šie ir 6 noteikumi preču klasificēšanai, izmantojot Harmonizēto preču apraksta un kodēšanas sistēmu (HS). To mērķis ir nodrošināt HS nomenklatūras vienotu juridisku interpretāciju pareizai preču klasifikācijai, lai gan prakse dažādās valstīs atšķiras. GRI tiek piemēroti stingrā skaitliskā secībā. Minēsim dažus piemērus.

Piezīme. Šie piemēri ir tikai ilustratīvi. Ja rodas šaubas par GRI piemērošanu konkrētai precei, Jums jālūdz eksperta atzinums.

1. noteikums

1. noteikumā ir paskaidrots, ka iedaļu, nodaļu un & apakšnodaļu virsrakstiem nav juridiska statusa. Klasifikācija jānosaka saskaņā ar pozīciju noteikumiem, attiecīgajām iedaļu vai nodaļu piezīmēm un atsaucoties uz citiem interpretācijas noteikumiem.
GRI 1. noteikumā teikts, ka tikai tāpēc, ka 87. nodaļa ir nosaukta par “Sauszemes transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa vai tramvaju ritošo sastāvu, un to daļas un piederumi”, tas nenozīmē, ka tiek automātiski iekļautas visas automašīnas sastāvdaļas. Piemēram, riepas ietilpst 40. nodaļā.

2. noteikums

Šī noteikuma a) daļā norādīts, ka tās pašas pozīcijas attiecas uz nepilnīgām precēm, ja tām ir pilnīgas preces raksturs. Tajā arī norādīts, ka nesamontēti izstrādājumi tiek klasificēti vienā pozīcijā ar pilnībā samontētiem izstrādājumiem. 

Šī noteikuma b) daļa attiecas uz vielu maisījumiem vai kombinācijām. Tas paplašina to pozīciju darbības jomu, kas attiecas uz vienu konkrētu materiālu vai vielu, uz šo preču maisījumiem vai kombinācijām ar citiem materiāliem vai vielām. 

Ja šī noteikuma mērķis ir padarīt preces acīmredzami klasificējamas divās vai vairāk pozīcijās, jāpiemēro 3. noteikums.

Saskaņā ar 2. noteikumu a) daļa ietver tādus priekšmetus kā montējamas mēbeles vai visu, kas tiek piegādāts komplekta veidā, un tam nav jābūt pilnam komplektam. Tas nozīmē, ka automašīna, kurai nav pabeigta atjaunošana, tiek klasificēta kā pabeigta. 

2. noteikuma b) daļa nozīmē, ka vīriešu krekls, kura sastāvā ir 60 % kokvilna un 40 % poliesters, tiktu klasificēts kā “Kokvilnas krekli”; 50/50 jaukta sastāva krekls tomēr būtu jāklasificē saskaņā ar 3. noteikumu.

3. noteikums

3. noteikums tiek izmantots, kad preces var klasificēt divās vai vairāk pozīcijās.

a) daļā norādīts, ka pozīcijai, kas sniedz konkrētu izstrādājuma aprakstu, ir prioritāte pār pozīciju, kas sniedz tikai vispārīgu preces aprakstu. 

b) daļa attiecas uz maisījumiem un kompozītizstrādājumiem, kas sastāv no dažādiem materiāliem, un teikts, ka šie izstrādājumi jāklasificē pēc materiāla vai komponenta, kas piešķir tiem būtisko raksturu. 

c) daļā norādīts, ka visi izstrādājumi, kurus nevar klasificēt a) un b) daļā, jāklasificē pozīcijā, kura ir pēdējā no tām, kurām ir vienlīdzīga vērtība.

3. noteikums — it īpaši b) daļa — ir ļoti interpretējams, un vienmēr, kad tiek izmantots šis noteikums, ir nepieciešams eksperta atzinums.

a) daļā norādīts, ka plastmasas pudeles kā tādas klasificējamas 3923. pozīcijā, kurā īpaši aprakstīti “baloni, pudeles, flakoni un līdzīgi priekšmeti”,  nevis kā “citi plastmasas izstrādājumi” 3926. pozīcijā.

c) daļa nozīmē, ka vīriešu krekls, kura sastāvā ir 50 % kokvilna un 50 % poliesters — abi maisījumi vienādi nosaka preču raksturu — tiktu klasificēts kā pēdējais variants skaitliskajā 62053000. pozīcijā kā ķīmiski veidota šķiedra, nevis 62052000. pozīcijā, kas attiecas uz kokvilnu.

 

4. noteikums

Šis noteikums attiecas uz precēm, kuras nevar klasificēt, piemērojot 1.–3. noteikumu. Tajā ir noteikts, ka šādas preces ir jāklasificē pozīcijā pie tām precēm, kurām tās ir visvairāk līdzīgas. Tomēr klasifikāciju visaptverošās struktūras dēļ šis noteikums tiek reti izmantots.

Izmantojot šo noteikumu, klasificēšanai jāņem vērā veselais saprāts. Vienkārši sakot, ja tā izskatās kā pīle, pēkšķ kā pīle un staigā kā pīle, tad tā jāklasificē kā pīle.

5. noteikums

5. noteikums attiecas uz kastēm, konteineriem un iepakojuma materiāliem, kas tiek izmantoti produkta iesaiņošanai. Vairumā gadījumu, ja materiāli nav paredzēti atkārtotai lietošanai, šie izstrādājumi tiek klasificēti kopā ar produktu. 

Tādējādi kartona un plastmasas kaste, kurā atrodas rotaļu automašīna, netiek atsevišķi klasificēta. Jūras kravu pārvadājumu konteiners, ko izmanto preču pārvadāšanai — pat ja ir viena krava ar vienām un tām pašām precēm — tomēr netiek uzskatīts par preču daļu un tiek klasificēts atsevišķi.

6. noteikums

Iepriekšējie noteikumi attiecas uz klasifikāciju pozīciju līmenī. 6. noteikuma mērķis ir nodrošināt, lai 1.–5. noteikums tiktu piemērots arī preču klasifikācijai apakšpozīciju līmenī, ja vien tiek ņemtas vērā apakšpozīciju piezīmes. 

HS klasifikācija ir sarežģīta un tās piemērošana dažreiz var būt mulsinoša. Minēsim divus piemērus, kas ilustrē HS klasifikāciju nekonsekvenci:

  1. Daudzi uzņēmumi ražo specializētus produktus, un viņi paziņo, ka visas šo produktu rezerves daļas un detaļas ir galvenā produkta daļas, kas dažkārt ir pareizi un nodokļu likmes parasti ir diezgan zemas. Tomēr detaļas “vispārējai lietošanai”, piemēram, skrūves, atsperes, paplāksnes, uzgriežņi, apaļas formas blīves un tamlīdzīgi izstrādājumi tiek klasificēti kā konkrēts preču veids citur, bieži vien ar augstāku nodokļa likmi.
  2. 9505 10 apakšpozīcijā ietilpst preces, kuras ir plaši atzītas par tradicionāli lietotām Ziemassvētku svinībās, kas tiek ražotas un izstrādātas tikai kā preces Ziemassvētku svinībām. Tomēr tas  neattiecas uz “ziemas sezonas” precēm,  piemēram, lāstekām, sniega kristāliem, zvaigznēm, ziemeļbriežiem, sarkanrīklītēm un sniegavīriem, jo tie netiek izmantoti tikai Ziemassvētku svinībām, bet galvenokārt kā rotājumi ziemas sezonā. Apvienotajā Karalistē nodokļa starpība ir 0 % Ziemassvētku rotājumiem un 2,7 % ziemas sezonas rotājumiem.