Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Pirmie loģistikā: Kuehne+Nagel oglekļa emisiju neto nulles līmeņa programma

Mēs esam apņēmušies piedāvāt videi draudzīgus un ilgtspējīgus piegādes ķēdes risinājumus. Kā nozares iniciatori mēs esam izvirzījuši sev divus svarīgus mērķus. Pirmkārt, sākot ar 2020. gadu, mēs kompensēsim tiešās oglekļa emisijas, no kurām nav iespējams izvairīties. Otrkārt, līdz 2030. gadam esam nolēmuši proaktīvi risināt pārvadājumu pakalpojumu oglekļa pēdas nospiedumu, ko atstāj mūsu piegādātāji — aviosabiedrības, kuģniecības līnijas un pārvadājumu uzņēmumi.

Rūpes par mūsu planētas nākotni ir izšķiroša tēma, kas mums ir jārisina šodien, lai nodrošinātu dzīvošanai piemērotu nākotni rītdien.

Okeānu paskābināšanās un globālā sasilšana dramatiski ietekmē mūsu dabiskās ekosistēmas un apdraud dzīvību uz mūsu planētas; mums vajag un mēs vēlamies mainīt šo realitāti. Mēs zinām, ka loģistikas nozare rada aptuveni 8% no CO2 emisijām visā pasaulē. Kā nozares līderi mēs esam apņēmušies samazināt savu devumu šajā procentuālajā daļā ar mūsu Oglekļa emisiju neto nulles līmeņa programmu.

Mūsu galvenie uzdevumi, lai sasniegtu CO2 neitralitāti:

  • Uzturēt efektīvu oglekļa pārvaldību visās darbībās

  • Nodrošināt videi draudzīgus risinājumus mūsu klientiem

  • Piedāvāt loģistikas pakalpojumus, balstoties uz vidi aizsargājošiem kritērijiem

Mūsu mērķi

Mēs pievēršamies CO2 samazināšanai visos mūsu transporta un loģistikas pakalpojumos visā pasaulē. Lai sasniegtu savu mērķi, mums ir divi pamatuzdevumi:

  1. Sākot ar 2020. gadu, būt pilnīgi neitrāliem oglekļa emisiju ziņā mūsu tiešās ietekmes sfērā (1. un 2. kategorija no SEG protokola)

  2. Līdz 2030. gadam sasniegt oglekļa neitralitāti mūsu piegādātāju un klientu atstātajam pēdas nospiedumam (3. kategorija no SEG protokola)

Papildus mūsu pašu CO2 neitralitātei, mēs vēlamies klientiem piedāvāt risinājumus, lai samazinātu viņu piegādes ķēžu CO2 emisijas, izmantojot lielapjoma datu un prognozējošo analīzi, kā arī digitālās platformas, lai atbalstītu ilgtspējīgāku transporta maršrutu un veidu izvēli.

 

Atbalstot transporta CO2 emisiju samazināšanu, mēs izrādām iniciatīvu:

Sadarbība ilgtspējīgai nākotnei

Kopā ar sacīkšu jahtu komandu “Malizia” mēs strādājam ilgtspējīgas nākotnes virzienā, samazinot oglekļa emisijas visā pasaulē, lai nodrošinātu okeānu veselīgu stāvokli. “Malizia” komanda braucienu laikā mēra CO2 līmeni okeānā, un buru jahta ir nodēvēta par "seaexplorer" — tieši tāpat, kā mūsu jūras kravu pārvadājumu pakalpojumu platforma, kas rāda dažādu pakalpojumu ciklu CO2 emisijas. Uzzināt vairāk par mūsu sadarbību

 

Kā mēs sasniegsim savus ilgtspējības mērķus?

Mūsu ceļš uz neitralitāti oglekļa emisiju ziņā ietver pārredzamību, samazināšanu un kompensāciju.

PĀRREDZAMĪBA: Lai izdarītu videi draudzīgāku izvēli, ir nepieciešama lielāka izpratne par oglekļa pēdas nospiedumu katrā piegādes ķēdes posmā. Mūsu digitālās platformas ļauj klientiem optimizēt maršrutus un izvēlēties pakalpojumus ar viszemākajām oglekļa emisijām, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Apskatiet mūsu oglekļa kalkulatoru vai mūsu seaexplorer plašākai informācijai.

SAMAZINĀŠANA: Mūsu apņemšanās samazināt CO2 emisijas sākas ar apmācību programmām, lai mūsu komandās uzturētu un paplašinātu informētību par vides aizsardzību. Tā turpinās ar atjaunojamās enerģijas ieviešanu, komandējumu skaitu un atkritumu likvidēšanas samazināšanu.

KOMPENSĀCIJA: Mēs samazinām savu pēdas nospiedumu, ieguldot sertificētos, dabā balstītos projektos, kas vērsti uz ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu. Oglekļa emisiju kompensācija ir atzīts mehānisms, kas ļauj līdzsvarot pārvadājumu CO2 emisijas, no kurām nevar izvairīties. Šis mehānisms ir pieejams arī mūsu klientiem.

Klienti jau lepojas, ka kompensē savus pārvadājumus ar mums:

Uzzināt vairāk par kompensāciju un dabā balstītiem projektiem, kuros mēs ieguldām. Skatiet jaunākās preses relīzes par oglekļa emisiju neto nulles līmeņa programmu mūsu ziņu sadaļā.