Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back SOLAS un VGM

SOLAS (Starptautiskā konvencija par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras) un VGM (Verificēta bruto masa): Mūsu globālās ekspertu komandas ir gatavas nodrošināt, ka visa informācija tiek sniegta pirms jebkura konteinera nonākšanas pārvadātāja ostas terminālā.

Vai Jūs pārvadājat kravas pa visu pasauli? Vai zināt to, ka Jums kā nosūtītājam ir jānorāda pārvadātājam precīzs un uzticams konteinera kopējais svars?

Tā kā vairāki lieli negadījumi ir bijuši saistīti ar neprecīzām kuģa konteinera svara deklarācijām, Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO) sadarbībā ar nozares pārstāvjiem ir pieņēmusi īpašus noteikumus kā daļu no Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS), lai nodrošinātu, ka tiek norādīts pareizs konteineru svars.

Saskaņā ar šiem noteikumiem nosūtītājam ir jāsniedz pārvadātājam, kurš veic pārvadājumus pa okeānu, informācija par verificēto bruto masu (VGM), ieskaitot kravas svaru, visa iekraušanas aprīkojuma, materiālu, kravas stiprinājumu svaru un taru (konteinera svaru). Šīs prasības ietekmēs visu piegādes ķēdes dalībnieku komunikāciju, infrastruktūru un procesus. Mūsu globālās ekspertu komandas ir gatavas Jums palīdzēt iepazīties ar noteikumiem un nodrošināt, ka visa informācija tiek sniegta pirms konteineri nonāk pārvadātāja ostas terminālā.

Jūs varat piekļūt savam sūtījumam un iesniegt VGM informāciju Kuehne+Nagel, izmantojot saiti vai QR kodu, kas atrodas Jūsu rezervācijas apstiprinājumā. To var atrast īpašajā VGM sadaļā.

Visā pasaulē ir dažādas ieviešanas vadlīnijas un noteikumi.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatieties tālāk:

Vai vēlaties uzzināt vairāk? Apskatiet mūsu bieži uzdoto jautājumu sadaļu.

Ja Jums joprojām ir nepieciešama plašāka informācija, lūdzu, sazinieties ar kādu no mūsu ekspertiem.


Vispārīga informācija

Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS) tika ieviesta 1914. gadā, reaģējot uz “Titānika” nogrimšanu 1912. gadā. Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO) ir izstrādājusi un uztur SOLAS kopš 1948. gada.

Verificētā bruto masa (VGM) ir kravas kopējais svars (kravas svars, iekraušanas materiāls/paletes/paliktņi, kravas stiprinājumi, nostiprināšanas materiāls un konteinera taras svars.

Kravas nosūtītājam ir jāsniedz jūras kravu pārvadātājam informācija par konteinera VGM, kā arī  paraksts (var būt elektronisks), kas identificē personu, kura ir atbildīga par deklarēto svaru. Šī informācija ir jāiesniedz pārvadātājam, visdrīzāk, pirms konteiners nonāk pārvadātāja ostas terminālī.

Visām valstīm, kas ir Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) vai Apvienoto Nāciju aģentūras dalībvalstis, IR JĀIEVIEŠ VGM. Dažas valstis automātiski pieņem šo jauno likumu kā valsts likumu vai noteikumu, savukārt citām ir papildu prasības.

Šī prasība tika uzskatīta par nepieciešamu, lai nodrošinātu, ka kravu nosūtītāji drošības apsvērumu dēļ pārvadātājam sniedz precīzu un uzticamu konteinera kopējo svaru. Daudzi negadījumi, kuros ir cietuši cilvēki un materiālās vērtības, ir notikuši neprecīzi deklarēta svara rezultātā.

Saskaņā ar SOLAS prasībām preču pavadzīmē norādītais kravas nosūtītājs ir puse, kas atbild par iepakotā konteinera verificētās bruto masas informācijas sniegšanu jūras (okeāna) pārvadātājam (“kapteinim”) un termināļa operatoram (“termināļa pārstāvim”).

Kopējais pārvadātājs, kam nepieder kuģi (kā Kuehne+Nagel), ir kravu nosūtītājs attiecībā pret jūras kravu pārvadātāju un tādējādi ir atbildīgs par VGM ziņošanu pārvadātājam, pamatojoties uz VGM informāciju, kas saņemta no kravas nosūtītāja.

Svara mērīšana

Ir atļautas divas svēršanas metodikas.

  • 1. metode: noslēdzot konteinera iepakošanu un aizzīmogošanu, kravas nosūtītājs var nosvērt iesaiņoto konteineru vai nosūtīt trešo personu to nosvērt.
  • 2. metode: kravas nosūtītājs vai pēc nosūtītāja vienošanās trešā persona var nosvērt visus iepakojumus un kravas vienumus, ieskaitot palešu masu, kravas stiprinājumus un citus iepakošanas un nostiprināšanas materiālus, ar kuriem nopakots konteiners, un pievienot konteinera taras masu konteinera satura vienkāršās masas summai. 

Plašāka informācija un skaidrojumi pieejami WSC (Pasaules jūras pārvadājumu padomes) tīmekļa vietnē. 

Konteinera taras svars ir norādīts uz konteinera durvīm. Dažu kuģniecības līniju tīmekļa vietnēs ir pieejama informācija par konteinera svaru. Konteinera remonta, slapju koka grīdu vai citu iemeslu dēļ oficiālais konteinera taras svars var atšķirties.

Likumīgi konteineru var nosvērt terminālī. Tomēr ne visiem termināļiem ir infrastruktūra šī pakalpojuma veikšanai, it īpaši ņemot vērā milzīgo konteineru daudzumu, kas tiek transportēti caur termināli. Konteinera svēršana ostā var radīt ievērojamus sastrēgumus un kavējumus, tāpēc tas vienmēr jāņem vērā.

Prasības

Nepieciešamie datu elementi, kas kravu nosūtītājiem jāiesniedz Kuehne+Nagel:

  1. Katra konteinera VGM;
  2. Tās pilnvarotās personas paraksts (vārds ar drukātiem burtiem elektroniskajai datu apmaiņai EDI), kas deklarē svaru un uzņēmuma datus;
  3. Papildinformācija un/vai dokumenti, ja to pieprasa attiecīgās valsts (valdības) iestādes.

Mūsu VGM iesniegšanas termiņš dažādās ostās būs atšķirīgs, jo VGM noteikumu izpilde ir to vietējās valsts (valdības) iestāžu ziņā, kas atbildīgas par jūrniecības lietām.

Mēs pastāvīgi uzraugām VGM statusu, izmantojot brīdinājumus, lai nodrošinātu savlaicīgu VGM iesniegšanu un izvairītos no iespējamības “neiekraut”.

Viens no mūsu jūras kravu pārvadājumu speciālistiem sazināsies ar Jums trūkstoša VGM gadījumā.

Pārvadātājs un termināļa operators nedrīkst iekraut iepakotu konteineru uz kuģa, ja viņiem nav šī konteinera VGM.

Pienākumi un konfidencialitāte

Kad mēs rīkojamies kā līgumslēdzēja puse, iekraujot un sverot konteineru kravas nosūtītāja vārdā, pārvadātāja preču pavadzīmē vai jūras kravas pavadzīmē (SWB) minētais kravas nosūtītājs ir atbildīgs par VGM paziņošanu pārvadātājam. Mēs ierobežojam savas saistības attiecībā uz kravas nosūtītāju, pamatojoties uz tā noteikumiem un/vai atsevišķi noslēgto klienta līgumu.

Valsts aģentūras/iestādes, kā piemēram, ASV Krasta apsardze un Jūrniecības & krasta apsardze Apvienotajā Karalistē ir atbildīgas par to, lai kravas nosūtītāji atbilstu prasībām.

Blokķēde ir nepārtraukti augošs saraksts ar ierakstiem, kuriem ir laika zīmogs, tie tiek glabāti un strukturēti ierakstos jeb “blokos”. Mēs izstrādājām VGM blokķēdes risinājumu, lai stingri izpildītu visas nozares prasības attiecībā uz konfidencialitāti, datu privātumu un noteikumiem attiecībā uz personu identificējošu informāciju, pievienojot blokķēdei dabiskās nemainīguma un izsekojamības iezīmes. Tādējādi Jūsu VGM informācijas konfidencialitāte vienmēr tiek garantēta.

Veicot sūtījumus no Itālijas ostām, kravas nosūtītājam ir jāsniedz papildu kontaktinformācija, aizpildot laukus "Tālrunis" un "E-pasts" mūsu portālā. Ja papildus tiek izvēlēta 1. metode (svēršana), sūtītājam laukā “Skala” jāievada svēršanai izmantotās skalas ID.