Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Incoterms 2020 starptautiskie tirdzniecības noteikumi

Pieredze un zināšanas, kas palīdzēs Jums orientēties preču tirdzniecības noteikumos visā pasaulē.

Preču pirkšana un pārdošana starptautiskajā tirdzniecības sistēmā bieži var būt sarežģīta, jo jānosaka visu pušu atbildība, izmaksas un risks.

Lai palīdzētu Jums tirdzniecības importā un eksportā, Starptautiskā Tirdzniecības palāta (ICC) ieviesa Starptautiskos tirdzniecības noteikumus (Incoterms®), kas kalpo par galvenajiem preču tirdzniecības noteikumiem. Neatkarīgi no tā, vai veicat pirkuma pasūtījumu, sūtījuma iepakošanu un marķēšanu vai gatavojat izcelsmes sertifikātu, šie noteikumi ir kļuvuši par tirdzniecības ikdienas daļu un ir paredzēti, lai Jums palīdzētu.

Kopš noteikumu pirmās publicēšanas 1936. gadā ICC tos uztur un pilnveido. Lai palīdzētu uzņēmumiem sagatavoties nākamajam globālās tirdzniecības gadsimtam, jaunākā noteikumu versija Incoterms® 2020, stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī un turpmāk ir jāatsaucas uz šo versiju.

Incoterms® noteikumi ietver trīs burtu tirdzniecības terminu saīsinājumus, kuriem ir ļoti precīza nozīme preču pārdošanā visā pasaulē. 

Noteikumi jebkuram pārvadājuma veidam vai veidiem:

EXW No rūpnīcas (norādīta piegādes vieta)

EXW bieži tiek izmantots, veicot sākotnēju preču cenas pieprasījumu bez jebkādām iekļautām izmaksām, un nozīmē, ka pārdevējs padara preces pieejamas savās telpās vai citā norādītā vietā (uzņēmumā, rūpnīcā, noliktavā utt.). Pārdevējam nav jāiekrauj preces nevienā savākšanas transportlīdzeklī, kā arī nav jāveic eksporta muitas formalitātes.

FCA Franko pārvadātājs (norādīta piegādes vieta)

FCA var būt divas dažādas nozīmes, katra ar atšķirīgu riska un izmaksu līmeni pircējam un pārdevējam. Franko pārvadātājs a) tiek izmantots, ja pārdevējs piegādā preces, kurām nokārtotas eksporta muitas formalitātes, norādītā vietā, kas ir pārdevēja telpas. Franko pārvadātājs b) tiek izmantots, ja pārdevējs piegādā preces, kurām nokārtotas eksporta muitas formalitātes, norādītajā vietā, kas nav pārdevēja telpas. Abos gadījumos preces var piegādāt pircēja izraudzītam pārvadātājam vai citai pircēja izraudzītai pusei.

CPT Transportēšana apmaksāta līdz (norādīta galamērķa vieta)

Saskaņā ar CPT pārdevējs maksā par preču piegādi līdz nosauktajai galamērķa vietai. 

CIP Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (norādīta galamērķa vieta)

Līdzīgi CPT, bet ar izņēmumu, ka pārdevējam tranzīta laikā ir jāiegādājas minimālā preču apdrošināšana. 

DAP Piegādāts līdz vietai (norādīta galamērķa vieta)

Tiek uzskatīts, ka pārdevējs ir piegādājis preces, kad preces tiek nodotas pircēja rīcībā, kad ir atvestas transportlīdzeklī un gatavas izkraušanai norādītajā galamērķa vietā. Saskaņā ar DAP noteikumiem pārdevējam jāpārvalda visi riski, kas saistīti ar preču ievešanu.

DPU Piegādāts līdz vietai un izkrauts (norādīta galamērķa vieta)

Šis Incoterm noteikums pieprasa, ka pārdevējs piegādā preces norādītajā vietā, bet neizkrauj. Pārdevējs sedz visas transportēšanas izmaksas (eksporta nodevas, pārvadāšanu, izkraušanu no galvenā pārvadātāja galamērķī ostas un galamērķa ostas izmaksas) un uzņemas visu risku līdz brīdim, kamēr ierodas galamērķī.

DDP Piegādāts ar nodevas maksu (norādīta galamērķa vieta)

Pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi uz norādīto vietu pircēja valstī un apmaksā visas izmaksas par preču nogādāšanu galamērķī, ieskaitot importa nodevas un nodokļus. Pārdevējs nav atbildīgs par izkraušanu.

 

Jūras un iekšzemes ūdensceļu transporta noteikumi:

FAS Franko gar kuģa bortu (norādīta iekraušanas osta)

Pārdevējs piegādā, kad preces ir novietotas blakus pircēja norādītajam kuģim (piemēram, uz piestātnes vai baržas) norādītajā iekraušanas ostā. Preču nozaudēšanas vai sabojāšanas risks tiek nodots, kad preces atrodas pie kuģa borta, un no šī brīža atbildību par visām izmaksām uzņemas pircējs.

FOB Franko uz kuģa klāja

Pārdevējs piegādā preces uz kuģa klāja, kuru pircējs ir norādījis nosūtīšanas ostā vai sagādā jau tādā veidā piegādātas preces. Preču nozaudēšanas vai sabojāšanas risks tiek nodots, kad preces atrodas uz kuģa klāja, un no šī brīža atbildību par visām izmaksām uzņemas pircējs.

CFR Cena un frakts

Pārdevējs piegādā preces uz kuģa klāja. Preču nozaudēšanas vai sabojāšanas risks tiek nodots, kad preces atrodas uz kuģa klāja. Pārdevējam ir jānoslēdz līgums un jāapmaksā nepieciešamās izmaksas un frakts, lai preces nogādātu norādītajā galamērķa ostā.

CIF Cena, apdrošināšana un frakts

Tāpat kā CFR, bet papildus pārdevējam jāiegūst arī minimālais apdrošināšanas segums pret pircēja preču nozaudēšanas vai sabojāšanas risku pārvadāšanas laikā.

 

Atšķirība starp Incoterms® 2010 un 2020:

  • Incoterms® FCA (Franko pārvadātājs) tagad nodrošina papildu iespēju pirms preču iekraušanas kuģī veikt iekrāvuma konosamentu.

  • Izmaksas tagad parādās centralizēti katrā Incoterms® A9/B9 noteikumā.

  • CIP ietvaros tagad ir vajadzīga vismaz tāda apdrošināšana, kuras segums atbilst Londonas apdrošinātāju institūta Kravu apdrošināšanas noteikumu (A) iedaļai (visi riski ar noteiktiem izņēmumiem)

  • CIF ietvaros ir vajadzīga vismaz tāda apdrošināšana, kuras segums atbilst Londonas apdrošinātāju institūta Kravu apdrošināšanas noteikumu (C) iedaļai (vairāki uzskaitīti riski ar noteiktiem izņēmumiem).

  • Incoterms® noteikumos FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) un DDP (Delivered Duty Paid) tagad tiek ņemts vērā, ka preces var tikt pārvadātas bez trešo pušu pārvadātāja iesaistes, izmantojot savus transportlīdzekļus.

  • DAT (Delivered at Terminal) noteikums ir nomainīts ar DPU (Delivered at Place Unloaded) noteikumu, lai skaidrāk noteiktu, ka galamērķis var būt jebkura vieta, ne tikai “termināls”.

  • Tagad Incoterms® 2020 noteikumos atbildība par prasību izpildi drošības jomā un papildu izdevumiem ir skaidri nodota pārdevējam.

 

Noderīga informācija  

Incoterms® nav pārdošanas līgums, bet gan tā daļa.  tās lietošanai jāizmanto šāda struktūra: 

“[Izvēlētais Incoterm® noteikums] [Norādītā osta, vieta vai punkts] Incoterms® 2020” 

Piemērs: “CIF Šanhaja Incoterms® 2020” vai “DAP 10 Downing Street, Londona, Lielbritānija Incoterms® 2020“ 

Ja nav norādīts Incoterms® gads, ievēro šādu principu:
 līdz 2019. gada 31. decembrim piemēro Incoterms® 2010.
 sākot ar 2020. gada 1. janvāri, piemēro Incoterms® 2020. 

Ja tiek norādīts cits gads, piemēram, Incoterms® 1980, tad tiek piemēroti attiecīgie norādījumi.  

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet ICC oficiālo tīmekļa vietni: https://iccwbo.org.