Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Piegādes ķēdes pārvaldība 4PL — produktu un pakalpojumu līmeņi

Nodrošiniet savam biznesam integrētas ekosistēmas priekšrocības ar diferencētiem produktiem, lai tie atbilstu Jūsu īpašajām prasībām.

Uzņēmumā Kuehne+Nagel mēs esam partneris, kas Jūs atbalsta ambiciozu uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanā, sniedzot lielāku vērtību Jūsu biznesam. 

Mēs saprotam, ka Jūsu organizācijai vajag vairāk nekā vienotu pieeju visam, un esam izveidojuši produktu kopumu, kas ar pareizo pakalpojumu atbalsta Jūsu piegādes ķēdi un produktu segmentus. Šie produkti var būt atsevišķi vai kombinēti, atkarībā no Jūsu vajadzībām. 

KNeControl

KNeControl ir Kuehne+Nagel 4PL pamatprodukts. Tas ir pārvaldīts pakalpojums, kas palīdz Jums būt izcilam pašos pamatos. Tas ietver ievades datu kvalitātes pārvaldību, uz noteikumiem balstītu automatizētu pasūtījumu izpildi un rezervēšanu, statusa datu integrāciju no vairākiem avotiem, kā arī prognozējamus atskaites punktu aprēķinus.

KNeControl automatizē procesu, lai novērstu kļūdas un pārveido transakciju datus, lai Jūs saņemtu jēgpilnu ieskatu uzņēmējdarbībā.

Jūs iegūstat ne tikai konsolidētu redzamību par sūtījumiem, izmaksām un veiktspēju galvenajos veiktspējas rādītājos, bet arī izmantojamu informāciju, piemēram, riska izpausmes, kas ļauj labāk pārvaldīt piegādes ķēdi.

KNeControl ir īstais produkts sadrumstalotām piegādes ķēdēm, kurās pašlaik ir zems digitalizācijas līmenis. Izmantojot KNeControl, Jūs izbaudāt ekosistēmas priekšrocības bez vajadzības to ieviest plašākā mērogā. 

KNproControl

Kad Jums ir jāsaskaras ar kritiski svarīgiem uzņēmējdarbības pakalpojumu un veiktspējas mērķiem piegādes ķēdē, mēs varam nodrošināt kontroli pār visu. 

KNproControl atbalsta Jūsu rīku un procesu automatizāciju, proaktīvi pārvaldot piegādes ķēdi.  Mūsu komandas palīdz Jums realizēt piegādātāju, pārvadātāju un klientu datu virzītu pārvaldību, lai nodrošinātu KPI (Key Performance Indicator — galvenā darbības rādītāja) rezultātu.

Proaktīvs traucējumu un piegādes ķēžu risku (tostarp laika apstākļu un politisko problēmu) novērtējums ļauj vadības tornim ātrāk atbildēt uz mainīgajiem apstākļiem, uzsākot problēmu risināšanas darbības reālajā laikā. 

KNproControl sniedz precīzu prognozi par iespējamo ietekmi uz Jūsu piegādes ķēdi, izmantojot uzlabotu datu analīzi. Jums būs pieejams pielāgots informācijas panelis, kas nodrošina pārredzamību visām piegādes ķēdes daļām, tādām kā veiktspēja, finanšu rādītāji un kritisko problēmu prioritāšu noteikšanas un atrisināšanas statuss.

Mūsu visaptverošās datu analīzes iespējas sniedz pareizos radītājus un uzraudzību, lai Jūs pieņemtu labākus lēmumus sev un klientiem. 

KNfullControl 

Jūsu biznesam attīstoties, pieaug sarežģītība un var būt grūti noteikt jaunus vērtību avotus piegādes ķēdē. KNfullControl Jūs atbalsta, izmantojot vairāk nekā 20 gadu pieredzi ideju ģenerēšanā, analītikā, pakalpojumu izmaksu nepārtrauktā efektīvā pilnveidošanā, pakalpojumu izmantošanas un sagādes pārvaldībā un ieviešanā. 

Ja vēlaties tirgus izpēti, mēs Jums palīdzēsim. Mūsu komanda parādīs, kā ģenerēt vērtīgu, uz datiem balstītu ieskatu, lai vadītu Jūsu pakalpojumu izmantošanas un sagādes stratēģiju. Tas palīdz ātri pieņemt konkurētspējīgus, salīdzinošus un uz faktiem balstītus kravu sagādes lēmumus. 

Veicot rūpīgu tīkla un izmaksu analīzi, mēs palīdzēsim Jums uzstādīt vai pārveidot piegādes ķēdi un sniegsim operatīvus un taktiskus ieteikumus.

Izmantojot KNfullControl, Jums ir resursi, ieskati un tehnoloģija, kas globāli izveidota mūsu ekosistēmā. Mēs kopīgi virzām Jūsu piegādes ķēdes transformāciju.

Kuehne+Nagel integrētā loģistika: jūsu panākumu organizēšana.